Dom > Знање > Sadržaj
Принцип система за вођење паркирања
- Apr 11, 2018 -

Принцип је да прво користите детектор возила како бисте добили информације о становању у паркиралишту у реалном времену. Централни контролер приказује екран и водичну картицу у складу са унапред дефинисаном стратегијом паркирања, а корисник једноставно паркира возило на паркинг месту у складу са упутствима. Систем за вођење паркирања подељен је на неколико модула: модул за откривање паркинг података, централни модул за обраду, модул за отпуштање информација и модул информационог дисплеја. Срж те технологије је откривање паркинг простора и логичка процјена.